Adresa Ministerului Justiției referitor la proiectul de lege priving obligativitatea vaccinarii

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Doamnei ….

Ca urmare a cererii de informare publica adresata Consiliului Legislativ si transmisa Ministerului Justitiei, prin care solicitati, in copie, adresa nr. 69366/2017 ce contine observatiile Ministerului Justitiei la proiectul de lege privind organizarea si finantarea activitatii de vaccinare a populatiei in Romania, va trimitem alaturat, in copie , documentul solicitat.

Cu Stima,

LUCIAN GROSU,

STRUCTURA DE INFORMARE PUBLICA

 

Catre: Domnul Florian-Dorel BODOG Ministrul sanatatii

Ministerul Sanatatii

Ref:     proiectul de Lege privind organizarea si finantarea  activitatii de vaccinare a populației in Romania

Stimate Domnule Ministru,

Va restituim alaturat originalul proiectului mai sus mentionat, avizat favorabil cu urmatoarele observatii: 

Cu titlu general, recomandam sa se aiba in vedere urmatoarele aspecte:

 • Dat fiind domeniul sensibil de reglementare, cu posibil impact asupra dreptului la viata privata si viata de familie, garantat de art. 26 din Constitutie si art. 8 din Conventia europeana a drepturilor omului, sugeram sa se completeze Expunerea de motive cu referiri la jurisprudenta relevanta . Invederam faptul ca pe rolul Curtii de la Strasbourg se afla o cauza pendinte Skerlevska vs. Macedonia, care vizeaza masura amenzii aplicate mamei pentru refuzul vaccinarii nou­ nascutului, prin raportare la art. 8 din Conventie.
 • Precizam faptul ca dreptul persoanei de a dispune de ea insasi, precum si dreptul la invatatura sunt drepturi fundamentale, garantate de art. 26 si art. 32 alin. (1) din Constituyie. Avand in vedere ca prin solutiile normative preconizate se creeaza premisele afectarii acestor drepturi, semnalam ca restrangerea poate fi realizata doar in conditiile art. 53 din Legea fundamentala1″.  Prin urmare, la stabilirea consecintelor respective, este necesar sa se aiba in vedere conditiile constitutionale amintite si sa se justifice corespunzator eventuala restrangere a acestor drepturi, evidentiindu-se indeplinirea fiecareia dintre conditiile respective.

1 Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a mora/ei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei pena/e; prevenirea consecintelor unei ca/amitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restringerea poate fi dispusa numai daca este necesara. fntr-o societate democraticii. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriui fiirii a aduce atingere existentei dreptului sou a libertiitii”.

In analiza eventualei ingerinte in viata privata a persoanetor (drept fundamental protejat de art. 26, prin raportare la art. 53 din Constitutie), un criteriu 2 deosebit de important 1l reprezenta proportionalitatea masurilor propuse. Astfel, principiul proportionalitatii este ,,recunoscut ca unul dintre principiile centrale care guverneaza aplicarea drepturilor si libertatilor” si este cuprins atat in dispozitiile constitutionale ale art. 53, cat si in Conventia Europeana a Drepturilor Omului cu protocoalele sale aditionale. Analiza jurisprudentei CCR/CEDO subliniaza un anumit numar de factori care sunt utilizati pentru a se asigura ca ingerinta nu merge ,,mai departe decat este necesar pentru a indeplini obiectivul legitim urmarit”. Acesti factori vizeaza in principal urmatoarele aspecte : ingerinta trebuie sa fie strict necesara’, sa fie proportionala (de ex. solu\ia propusa la art. 23, etc), sa fie protejata de garantii adecvate si suficiente4 , efectul ingerintei· nu poate sa duca la suprimarea unui drept legal, necesitatea sociala nu poate fi ,,abordata in mod satisfacator intr-un fel mai putin restrictiv”5.

 • Avand in vedere ca este vorba despre o lege care are ca scop atingerea unui nivel cat mai mare al vaccinarii populatiei din Romania, apreciem ca ar trebui sa se puna accentul pe masuri care sa-si propuna sa aduca la cunostinta populatiei beneficiile vaccinarii si riscurile refuzului de a vaccina copiii, atat pentru acestia cat si pentru populatie in general (personal instruit expres in acest scop, care sa arate disponibilitate si calm in furnizarea informatiilor; informatii clare si complete, peintelesul tuturor, indiferent de nivelul intelectual; campanii de presa, orice alte masuri de acest gen). In aceste conditii, intentia legii, aceea de a convinge cat mai multe persoane despre beneficiile vaccinarii, ar putea fi atinsa, dat fiind ca un parinte ar putea decide cu privire la vaccinarea propriului copil avand ca motiva\ie o expunere riguroasa, cu argumente stiintifice, a beneficiilor vaccinarii si nu teama ca un copil nevaccinat nu va beneficia de dreptul fundamental la invatamant sau ca ar putea fi invinuit de o fapta penala.

In acest context, consideram ca si Expunerea de motive care insoteste proiectul trebuie sa descrie cat mai detaliat toate aspectele legate de vaccinare: din ce se produce un vaccin; ce substan\e din compozitie pot produce efecte adverse si care ar fi acestea; ce boli s-au eradicat total sau partial ca urmare a vaccinarii; de cati ani se vaccineaza contra bolilor respective si in cat timp au fost eradicate; ce boli au revenit in patologia populatiei ca urmare a refuzului de vaccinare; care sunt riscurile cu privire la persoanele nevaccinate, respectiv asupra persoanelor vaccinate care intra in contact cu prima categorie, precum si orice alt aspect necesar in sustinerea acestei actiuni.

2. ingerinta trebuie sa fie prevazuta de lege; sa urmareasca un scop legitim, sa fie necesara intr-o societate democratica si sa fie proportionala cu scopul urmarit.

3. sa fie adecvata \n raport cu scopul urmarit \n ceea ce prive;te domeniul de aplicare prin luarea 1n considerare a urmatoarele elemente: gradul de severitate al nevoii sociale ;i domeniul de aplicare.

Acest lucru inseamna, printre altele, limitarea cat mai stricta a volumului de intruziuni in viata privata (de exemplu, a informatiilor cu caracter personal colectate), a numarului de persoane afectate, si a cazurilor de exercitare a masurii (competentele autoritatilor de aplicare a legii), iar actiunea trebuie sa fie in special limitata la ceea ce este necesar si la timpul in care masura este eficienta.

4 Klass si altii/ Republica Federala Germania, Curtea Europeana a Drepturilor Omului – Aceste garantii constau in primul rand in prevederile legate care detaliaza in mod clar limitele de ingerlnta (de ex. motivele necesare pentru a cere masurile care constituie ingerinta, cazurile ‘in care masura poate avea loc, durata masurii),   modul in care respectarea acestor restrictii va fi aplicata si controlata – 5 decizia V. v. European Parliament, 5 July 2011, case F-46/09, § 139

Nu 1n ultimul rand, semnalam ca textele propuse nu indeplinesc criteriile de claritate si previzibilitate astfel cum au fost statuate in jurisprudenta Curtii Constitutionale, putand crea riscul aparitiei unor vicii de neconstitutionalitate in raport cu prevederile cuprinse in art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legii in componenta sa privind claritatea si previzibilitatea legii, 1n art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului 6•

 1. Cu privire la continutul proiectului:
  1. Alin (2) al art. 1 din proiect nu are caracter normativ, fiind necesara eliminarea acestuia si eventual mentionarea aspectelor respective in Expunerea de motive.
 2. Cu privire la definitiile prevazute la art. 10:
  • La lit. a) ar trebui avuta in vedere raportarea totalului de persoane care ar trebui vaccinate la o anumita zona sau grupa de varsta si/sau la alt criteriu care face ca respectiva categorie sa fie expres identificata;
  • Apreciem ca este necesara revizuirea definitiei ,,reactie adversa postvaccinala indezirabi/a” de la lit. j), din perspectiva faptului ca trebuie clarificat daca in ,,reactia nedoritia” ar putea fi inclusiv decesul persoanei respective. In plus, nu rezulta cu claritate nici ce se are 1n vedere prin ,,particularitatile raspunsului persoanei”.

6 Constituția consacra principiul respectarii obligatorii a legii, dar, pentru a putea fi respectata de destinatarii sai, legea trebuie sa indeplineasca anumite cerinte de claritate si previzibilitate, astfel incat acesti destinatari sa isi poata adapta in mod corespunzator conduita. In acest sens, Curtea Constitutionala a statuat in mod constant, in jurisprudenta sa, ca, de principiu, orice act normativ trebuie sa indeplineasca anumite conditii calitative, printre care previzibilitatea, ceea ce presupune ca trebuie sa fie suficient de precis si de clar pentru a putea fi aplicat. Astfel, formularea cu o precizie suficienta a actului normativ permite persoanelor interesate – care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist – sa prevada intr-o masura rezonabila, in circumstantele spetei, consecintele care pot rezulta dlntr-un act determinat (deciziile Curtii Constitutionale nr. 1 din 11 ianuarie 2012 in nr. 146 din 12 martie 2015). in acelasi sens este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (Hotararea din 15 noiembrie 1996, pronuntata in Cauza Cantoni impotriva Frantei, paragraful 29, Hotararea din 25 noiembrie 1996, pronuntata in Cauza Wingrove impotriva Regatuluf Unit, paragraful 40, Hotararea din 4 mai 2000, pronuntata in Cauza Rotaru impotriva Romaniei, paragraful 55, Hotararea din 9 noiembrie 2006, pronuntata in Cauza Leempoel ft S.A. ED. Cine Revue impotriva Belgiei, paragraful 59). A1a cum a aratat, fosa, instanta de contencios constitutional, poate sa fie dificil sa se redacteze legi de o precizie totala si o anumita suplete poate chiar sa se dovedeasca de dorit (deciziile Curtii Constitu\ionale nr. 903 din 6 iulie 2010, nr. 743 din 2 iunie 2011 in nr. 1 din 11 ianuarie 2012, paragraful 3). Asadar, previzibilitatea si predictibilitatea unei norme presupun ca destinatarul acesteia are reprezentarea aspectelor in functie de care este obligat sa isi modeleze conduita. Guvernul observa ca norma de incriminare criticata sanctioneaza fapta de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange. Este astfel evident momentul consumaril infractiunii, si anume cel al conducerii vehiculului sub influen\a alcoolului, modalitatea de determinare a nivelului alcoolemiei reprezentand un aspect procedural, adiacent normei de incriminare. Formularea textului de lege nu este de natura a afecta previzibilitatea normei penale, orice destinatar al acesteia fiind de asteptat a cunoaste intelesul incriminarii pentru a-si adapta conduita exigentelor legil. De altfel, chiar Curtea Constitutionala aprecizat, 1n jurisprudenta sa, ca prevederile supuse criticii trebuie analizate 1n ansamblul normativ din care fac parte, pentru a decide asupra predictibilitatii acestora (Decizia Curtii Constitu\ionale nr. 92 din 3 martie 2015, paragraful 14).

   • La lit. k) – “raspunderea parintelui”, semnalam ca aceasta reprezinta o veritabila institu\ie juridica, neputand fi redusa la stadiul unei defini\ii. In plus, 1nvederam ca aceste aspecte sunt deja reglementate prin art. 46 din Legea nr. 272/2004 privind protec\ia i promovarea drepturilor copilului, republicata, creandu-se a adar un paralelism legislativ interzis de Legea nr. 24/2000,
   • La lit. r) – “neglijarea medicala”, consideram ca trebuie avut in vedere refuzul nejustificat al
    1. Avand 1n vedere solu\iile propuse la Capitolul II din proiect, apreciem ca titlul legii ar trebui reexaminat astfel incat sa redea pe scurt si aceste solutii. Eventual, ar putea fi avut in vedere un titlu redactat de o maniera generala, cum ar fi: “Lege privind vaccinarea persoanelo din Romania”
   • La art. 17 pct. 1, apreciem ca este necesara reconsiderarea solutiei din perspectiva nivelului actului avut 1n vedere, respectiv ordin si analizarea ipotezei stabilirii categoriilor de furnizori iconditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a administra vaccinuri eel putin prin hotarare de Guvern, astfel incat sa se asigure un grad mai mare de transparenta   si sa se respecte implicit libera concurenta a acestora.
   • La art. 18 alin. (4), apreciem ca este necesara stabilirea intelesului expresiei ,,alte softuri compatibile cu acesta”, pentru ca norma sa fie clara si previzibila, dat fiind ca din celelalte texte rezulta ca RENY este unicul instrument de 1nregistrare in domeniu de reglementare al proiectului.
   • La art. 21 alin. (4), este necesar sa se clarifice momentul in care parintele sau reprezentantul legal al copilului poate refuza in scris vaccinarea.
   • La art. 24 alin. (1) lit. b), ar trebui sa se aiba in vedere daca exista si situatia unor ,,contraindicatii medicate temporare” si cum se procedeaza in acest caz.
   • La art. 24 alin. (4), semnala ca art. 9 la care se face trimitere nu este structurat pe litere.
   • La art. 40 lit. l), apreciem ca este necesar sa se stabileasca concret regimul juridic al acestei ,,neglijarl medicate”: 1n ce consta, care este natura acesteia, cine o poate sesiza/constata, ce consecin\e juridice are, precum si alte aspecte care sa lamureasca solutia
   • La art. 42 lit. g), este necesar sa se precizeze sensul expresiei ,,lantul de frig”, pentru claritatea   si precizia textului.
   • La art. 71, semnalam ca textul este vag formulat, fiind lipsit de claritate si precizie; se creeaza astfel premisele unor vicii de neconstitutionalitate prin raportare la prevederile art. 1 alin. (5) din Constitu\ie privind previzibilitatea

In plus, cu privire la alin. (2), 1nvederam faptul ca nerespectarea unor atribu\ii/obliga\ii de catre institu\ii i comisii 1n niciun caz nu poate constitui abatere disciplinara grava. Acest tip de raspundere este specific persoanei fizice.

 • La art. 71 alin. (3) pct. 5 ii, sugeram sa se clarifice dad\ trimiterea se face in bloc la toate ipotezele art. 68 sau doar la lit. a) ;;i c) – solutia pe care o recomandam, pentru a se asigura   si corelarea cu punctele.
 • La art. 72 ;;i art. 73, referirea trebuie facuta la data intrarii 1n vigoare a legii, adica 1n termen de 3 zile de la publicarea 1n Monitorul Oficial al Romaniei sau la o data ulterioara prevazuta 1n textul ei (art. 78 din Constitutie)’.

Ill. Aspecte procedurale. Avize/consultari

Se impune obtinerea avizului Consiliuluf Concurentei, avand 1n vedere ca unele din prevederi au posibil impact anticoncurential – spre ex., art. 17 pct,1.

Cu deosebita consideratie,

Todorel TOADER 

Ministrul Justitiei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *